Anna Włoczek

 Urodzona w 1990 roku na Podhalu.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 2009-2015
Praca magisterska na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej aneks do dyplomu w pracowni dr. B. Migi na Wydziale Grafiki.

Wystawy

Exposiciones Sala J. Renau | Walencja 2013

Malarstwo Grafika Design | RCK Galeria Oblicze 2014

Droga myśli i pędzla | Kraków 2014