Ireneusz Kopacz

Ireneusz Kopacz urodził się w 1967 r. w Jaśle. Jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Dyplom z malarstwa obronił w pracowni prof. Lecha Wolskiego w 1996 r. Od 1997 r. jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym w Zakładzie Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych  macierzystej uczelni.

Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne oraz udział w wystawach zbiorowych i konkursach malarskich. Ważniejsze nagrody
i wyróżnienia:

- Ogólnopolskie Biennale Małych Form Malarskich w Toruniu w 2007 r. - III nagroda,

- wystawa sztuki twórców województwa kujawsko - pomorskiego "Polygonum" w Bygdoszczy w 2010 r. - I nagroda,

- Międzynarodowy Konkurs "Homo Qadratus Ostroviensis" w Ostrowcu Świętokrzyskim w  2010 r. - III nagroda.