Jacek Rykała

Jacek Rykała jest malarzem, poetą i dramaturgiem. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach w 1976 r. Jest profesorem zwyczajnym. W Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prowadzi Pracownię Malarstwa. Ma na swoim koncie ponad 60 wystaw indywidualnych w Polsce (Katowice, Poznań, Warszawa, Kraków, Łódź, Częstochowa, Zielona Góra, Łódź, Toruń, Będzin, Jaworzno, Sosnowiec, Słupsk) oraz w Holandii (Amsterdam), Austrii (Wiedeń), Francji (Saint Etienne), Niemczech (Dusseldorf), USA (Nowy Jork), Słowacji (Bratysława). Uczestniczył w ponad 300 wystawach w Polsce oraz w Szwecji, Turcji, Szwajcarii, USA, Belgii, Niemczech i na Węgrzech.

Otrzymał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, min.: 1980 - I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa im. Z. R. Pomorskiego, Katowice, 1980,1988 - nagrody na X i XV Festiwalu Malarstwa Polskiego, Szczecin, 1981 - nagrodę na wystawie „Polska – krajobraz, ludzie, idee”, Sopot, 1980 - 1986 - nagrody w konkursie na obraz im. J. Spychalskiego, Poznań, 1978 - 1980 - medale na Ogólnopolskich Wystawach Malarstwa „Bielska Jesień”, Bielsko-Biała, 1985 - wyróżnienie na Internationale Kunstbiennale „Seetal” w Szwajcarii, 1989 - nagrodę na I Biennale Sztuki Młodych „Droga i prawda”, Kościół św. Krzyża, Wrocław, 1989 - Arsenał ’88 Warszawa, wyróżnienie, 1992 - nagrodę Miasta Sosnowca za działalność artystyczną za rok 1992. 2011 - Srebrny Medal Gloria Artis; Doroczną Nagrodę Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego.

Twórczość teatralna Jacka Rykały:

4.06.2005: Prapremiera autorskiego spektaklu Jacka Rykały „Dom przeznaczony do wyburzenia” w reżyserii autora, scena w Malarni, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

10.2005: Prezentacja spektaklu „Dom przeznaczony do wyburzenia” na Festiwalu Polskich Prapremier w Bydgoszczy.

12.2005: Prezentacja spektaklu „Dom przeznaczony do wyburzenia” w Muzeum Narodowym w Krakowie, Gmach Główny. Spektaklowi towarzyszyła prezentacja obrazów Jacka Rykały.

7.02.2007: Prapremiera sztuki Jacka Rykały „Mleczarnia” w reżyserii autora, scena w Malarni, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. 2.03.2012: prapremiera sztuki Jacka Rykały "Chłodne poranki" w reżyserii autora, Teatr Zagłębia w Sosnowcu.

O twórczości Jacka Rykały powstało 8 filmów telewizyjnych oraz 4 prace magisterskie.