Janusz Buczkowski

 

Urodził się w 1932 roku we Włocławku. Od 1975 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest współtwórcą "Kieleckiej Szkoły Krajobrazu" - nurtu, który na trwale wpisał się w Historię polskiej fotografii. Jest także współorganizatorem  "Biennale Krajobrazu Polskiego"

Zdjęcia Janusza Buczkowskiego prezentowane były na ponad 200 wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Paryskim Muzeum Historii Fotografii, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Portugalii iw Japonii. Brał także udział we wszystkich wystawach zbiorowych Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

Prace artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, Muzeum Sztuk Pięknych w Moskwie oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w zbiorach pisarza Herlinga Grudzińskiego). Recenzje dotyczące jego twórczości oraz biografie publikowano w wielu pismach codziennych, periodykach kulturalnych oraz w fachowych pismach fotograficznych.

Za swoją twórczość otrzymał szereg nagród i odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia, medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", "Zasłużony dla Kielecczyzny", nagrodę miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Uhonorowany został również międzynarodowym tytułem "Artysta-FIAP".