Jerzy Piątkowski

Urodzony w 1962 roku w Szczecinie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. (1982-1985) Pracował jako nauczyciel na Skalnym Podhalu co zaowocowało studiami w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Studia na Wydziale Grafiki krakowskiej  ASP (1987-1990) w pracowni miedziorytu prof. Stanisława Wejmana i malarstwa prof. Stanisława Batrucha. (1990-2010) Przebywał w USA gdzie zajmował się projektowaniem wnętrz i ich realizacją. Ponownie podjął studia na Wydziale Grafiki Krakowskiej ASP. W 2013 r. otrzymał prestiżową nagrodę im. Jana Matejki przyznawaną przez ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem zrealizował w 2015 r. w pracowni miedziorytu pod opieką prof. Krzysztofa Tomalskiego a aneks do dyplomu w pracowni malarstwa prof. Stanisława Tabisza. Zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem i pracą pedagogiczną. Wystawia swoje prace w kraju i zagranicą. Obecnie kontynuuje edukację pracując nad doktoratem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie specjalizując się w grafice warsztatowej ze szczególnym uwzględnieniem wklęsłodruku.