Jolanta Golenia - Mikusz

Ukończyła Wydział Malarstwa na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie .
Dyplom z malarstwa otrzymała w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego w 1988 roku.

Od 1992 do 2015 coroczny udział w konkursowej wystawie „Salon Jesienny” – Opole,

oraz udział w wystawach indywidualnych i w ponad 30 wystawach zbiorowych

Nagrody:

Grand Prix „Salonu Jesiennego’96 Opole’’
Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Opola „Salon Jesienny’ 2010 Opole
Honorowe wyróżnienie,, Salon Jesienny’ 2014 Opole”
Grand Prix „Salonu Jesiennego’2015 Opole’’