Krzysztof Nowak

Krzysztof Nowak urodził się w 1962 r. w Żarnowie. Studiował w Instytucie Form Przemysłowych w ASP w Łodzi. Dyplom otrzymał w Pracowni Projektowania Produktu w 1987 r. Od 1990 r. pracuje jako nauczyciel przedmiotów artystycznych w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli. Jest organizatorem i uczestnikiem ponad 80 wystaw pokonkursowych, poplenerowych i indywidualnych. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem mebli i aranżacją wnętrz. Jest Przewodniczącym Rady Fundacji Promocji Sztuki „Art Affera”. W 2000 r. otrzymał I nagrodę w konkursie na obraz w Bełchatowie, w 2001 Grand Prix w konkursie „Mój pejzaż” w Bełchatowie. W 2012, 2013, 2014 i 2015 r. został laureatem nagród w VI, VII, VIII i IX konkursie malarskim „Barwy Roztocza” w Tomaszowie Lubelskim. Ma na swoim koncie udział w wystawach zbiorowych, pokonkursowych i poplenerowych w Polsce i za granicą oraz 30 wystaw indywidualnych. Ostatnie trzy lata poświęcił głównie pracy dydaktycznej na rzecz PLSP w Zduńskiej Woli: pozyskuje fundusze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otwiera nowoczesną pracownię multimedialną, organizuje nowe kierunki nauczania. Jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów liceów plastycznych „Sztuka bez ram”. W 2006 r. otrzymał Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis”, w 2016 r. uhonorowany został Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.