Leszek Paradowski

Leszek Paradowski – posiadacz tytułów artystycznych AFIAP Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej oraz PPSA Photographic Society of America, artysta fotografik Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, członek Związku Polskich Fotografów Przyrody. Laureat ponad stu międzynarodowych konkursów fotograficznych w kilkunastu krajach na całym świecie. W 2012 roku zdobywca Nagrody Grand Prix oraz pięciu złotych medali w jednym z największych konkursów fotograficznych na świecie "21.TRIERENBERG SUPER CIRCUIT 2012". Najnowszym osiągnięciem artysty jest zdobycie czterech złotych i dwóch srebrnych medali w prestiżowym konkursie "PX3 PRIX DE LA PHOTOGRAPHIE PARIS 2015.

Prace artysty wielokrotnie były publikowane w albumach, czasopismach, kalendarzach, katalogach krajowych i zagranicznych oraz brały udział w międzynarodowych wystawach pokonkursowych na sześciu kontynentach.

Fotografik ciągle poszukujący swojej tożsamości twórczej, realizujący wizje o szerokim spektrum od fotografii przyrodniczej, krajobrazu do konceptualnej, kreatywnej oraz aktu. Wszystkie fotografie wykonywane są w plenerach, podczas wyjątkowych scenerii, z wykorzystaniem światła zastanego, dzięki temu uzyskują specyficzny naturalny klimat. W swej głębokiej refleksji nad powiązaniem człowieka ze światem natury, daleko wybiega ponad to, co zwykło się uważać za fotografię przyrody. Zdecydowana część fotografii jest opowieścią pewnych historii, których początek i koniec, widz dopowie sobie sam, doszukując się inklinacji z własnego doświadczenia. Bogactwo retoryki opowiadanych historii jest tym bardziej genialne, że rozgrywa się w minimalistycznej, doskonałej formie barw i motywów danej fotografii. Groźna cisza nieporozumień, pustki, jaka rodzi się między ludźmi, to częste motywy eksponowane na fotografiach, podkreślone dramatyzmem groźnego nieba, ciężkich chmur. Tak uchwycone tło uświadamia widzom, jedność tego, co dzieje się w naszym wnętrzu z potęgą żywiołów. Niezwykłe powiązania elementów świata natury z emocjami postaci ujętych na fotografiach, stawiają autora w roli łącznika, pomostu, pozwala na komunikację z jednego wymiaru do drugiego. Autor stoi na szczycie góry i dzieli się wizją szerszej perspektywy z odbiorcami, stojącymi na dole. Ta wizja przenosi naszą codzienność na granicę snu, ukazuje trudne doświadczenia poprzez szerszy pryzmat nierealnego piękna. Świadomość odbiorcy zostaje obudzona do przeżywania codzienności na wyższym poziomie delikatnych wibracji. Artysta najbardziej ceni sobie współpracę z osobami, o których wie, że wniosą na przygotowaną przez niego scenę własną opowieść. Nie jest tajemnicą, że często głównym aktorem jest on sam. Przedstawione na fotografiach historie, są często inspirowane pasją osób tam przedstawionych. Spontaniczność tworzenia, jej rezultat, często zaskakujący dla samego reżysera, są źródłem niesłabnącej pasji tworzenia dla artysty i inspiracją do ciągłych poszukiwań. Jednak prawdziwym źródłem natchnienia, zawsze pozostanie pełna tajemnic i majestatu przyroda.