Marek Andała

Marek Andała urodził się w 1957 r. w Ostrowii Mazowieckiej. Jest absolwentem Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Jest członkiem ZPAP, współzałożycielem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich oraz Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w Kazimierzu Dolnym. Uczestniczy w ogólnopolskich plenerach, wystawach, konkursach malarstwa i rysunku, min. w I Międzynarodowym Triennale Rysunku w Kaliszu (1986); wystawie "Impresje Polskie" w Getyndze w Niemczech w 1989 r. (nagroda); wystawie malarstwa w Chicago w USA w 1991 r. (nagroda); w IV i V Międzynarodowym Triennale Sztuki w Majdanku i Lublinie w 1994 i 1997 r.; Międzynarodowym Biennale Pasteli w Nowym Sączu w 2002, 2004, 2006, 2008 (nagroda), 2011 (Grand Prix), IV, V, VI Triennale Polskiego Rysunku w Lubaczowie (2002, 2005, 2009); Międzynarodowej Wystawie Europejskich Kolonii Artystycznych w Brukseli w Belgii (2011); poplenerowych i pokonkursowych wystawach malarstwa w Sieradzu (2010, 2011, 2012, 2014). Zorganizował ponad 20 wystaw indywidualnych. Pracuje w technice pasteli. Maluje martwe natury i pejzaże, które dzięki szczególnej wrażliwości i wnikliwej obserwacji detali sytuuje często na pograniczu abstrakcji.