Paweł Myszka

Paweł Myszka ukończył Europejską Akademię Sztuk w Warszawie. Posiada tytuł Magistra Sztuki o specjalności Projektowanie Graficzne. Obronił dyplom z wyróżnieniem, pod kierunkiem profesora Mieczysława Wasilewskiego w 2002 roku. Malarstwa uczył się w pracowni profesor Ewy Pełki, oraz dr Anety Jaźwińskiej.
Przymiotniki najlepiej odzwierciedlające twórczość Pawła Myszki to: niesforna, czadowa, psychodeliczna, odlotowa, energetyczna, radosna.
Po latach pracy w reklamie, artysta postanowił realizować własną wizję artystyczną, mającą źródło w osobistych fascynacjach. Sztuka Pawła Myszki odwołuje się do nurtów: abstrakcji, ekspresji, pop artu i street artu. Artysta znajduje inspirację w fenomenach kultury masowej i młodzieżowej takich jak graffiti czy muzyka alternatywna. Tworzy kompozycje w dużej mierze improwizowane. Są to powstające pod wpływem muzyki wizje, w których pośród abstrakcyjnych, kolorowych form pojawiają się ekspresyjne rysunki m. in. twarze - czasem uzupełnione komentarzem słownym.
Obrazy Pawła Myszki cechuje intensywność kolorystyczna plakatu oraz pierwiastek chaosu występujący w graffiti. Prace te przywołują na myśl zgiełk obecny muzycznych klubach, i panującą w nich energetyczną atmosferę.
Prace Pawła Myszki prezentowane były na wydarzeniach artystycznych takich jak: Międzynarodowe Biennale Plakatu, Salon Plakatu Polskiego, Łódź Design Festiwal. W 2010 roku zdobył I nagrodę w kategorii technik kombinowanych w Konkursie Stowarzyszenia Rządowych Producentów Znaczków Pocztowych w Brazylii.


WYSTAWY INDYWIDUALNE

2018 - Cuda i Dziwy, Galeria Wolskiego Centrum Kultury, Warszawa, PL
2016 - Muzyczne Graffiti, Prom Kultury Saska Kępa, Warszawa, PL

WYSTAWY ZBIOROWE

2016 - Wystawa zbiorowa w Galerii Milano, Warszawa
2011 - Łódź Design Festiwal, PL
2005 - Salon Plakatu Polskiego, PL
2002 - Międzynarodowe Biennale Plakatu, PL

WYRÓŻNIENIA I GRANTY

2010 - I nagroda w kategorii technik kombinowanych w Konkursie Stowarzyszenia Rządowych Producentów Znaczków Pocztowych w Brazylii za znaczek pocztowy z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

EN

Paweł Myszka graduated from the European Academy of Arts in Warsaw. He holds a Master of Arts degree in Graphic Design. He graduated with honors under the supervision of Professor Mieczyslaw Wasilewski in 2002. He studied painting in the studio of Prof Ewa Pełka and PhD Aneta Jaźwińska.
The adjectives that best reflect Paweł Myszka's works are: defiant, cool, psychedelic, energetic, joyful.
After years of work in advertising, the artist decided to realize his own artistic vision, derived from personal fascination. Paweł Myszka's art is based on the trends of abstraction, expression, pop and street art. The artist is inspired by such phenomena of mass and youth culture as graffiti and alternative music. He creates largely improvised compositions. They are the visions created through the influence of music, wherein among abstract, colorful forms, there are expressively drawn faces and animals - occasionally supplemented by a verbal comment.
Paweł Myszka's paintings are characterized by the intensity of the poster color and the chaos in the element of graffiti. The works reflect the hustle and bustle in music clubs, and the energetic atmosphere there.
Paweł Myszka's works have been presented at artistic events as: International Poster Biennale, Polish Poster Salon, Łódź Design Festival. In 2010 he won the first prize in the category of mixed techniques in the Competition of Governmental Producers of Postage Stamps in Brazil.


INDIVIDUAL EXHIBITIONS

2018 - Cuda i Dziwy, Galeria Wolskiego Centrum Kultury, Warsaw, Poland

2016 - Musical Graffiti, Prom Kultury Saska Kępa, Warsaw, Poland
2016 - Paweł Myszka - Paintings, Kafelek Café, Warsaw, Poland


GROUP EXHIBITIONS

2016 - Milano Gallery, Warsaw
2011 - Łódź Design Festival, Poland
2005 - Polish Poster Salon, Poland
2002 - International Poster Biennale, Poland

AWARDS

2010 - 1st prize in the category of mixed techniques in the Competition of the Association of Governmental Producers of Postage Stamps in Brazil for a postage stamp on the occasion of the 65th anniversary of the outbreak of the Warsaw Uprising.