Tamara Sass

Tamara Sass jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorat obroniła na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W latach 2006 – 2009 była prodziekanem Kierunku Grafika na Wydziale Artystycznym AHE w Łodzi, w latach 2010 – 2012  kierownikiem Katedry Grafiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi oraz starszym wykładowcą i metodykiem w Katedrze Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego. 

Artystka mieszka i tworzy na terenie Łodzi. Zajmuje się przede wszystkim grafiką warsztatową i projektową, której dopełnieniem są rzeźby i animacje. Publikuje w zakresie edukacji artystycznej. Prowadzi autorską pracownię grafiki artystycznej w Łodzi. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych min. w Muzeum Narodowym w Gdańsku i w Muzeum Sztuki w Bogenbergu w Niemczech oraz w konkursach graficznych o charakterze lokalnym i międzynarodowym, m.in. 21 Mini Print International of Cadaques w Hiszpanii, Międzynarodowe Triennale Małych Form Grafiki w Łódzi, „Eurografik” w Petersburgu,  Międzynarodowe Biennale Grafiki w muzeum Saint–Maur, we Francji, I Międzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki w Muzeum Lubelskim w Lublinie.  

Tamara Sass - Utkani
Tamara Sass - Opatrzeni
Tamara Sass - Uwikłani
Tamara Sass - Bez tytułu
Tamara Sass - Versus IV
Tamara Sass - Versus III
Tamara Sass - Versus II
Tamara Sass - Versus I