FORMULARZ KONTAKTOWY

WYSPA SZTUKI SP. Z O.O.
ul. Szkolna 4
32 - 300 OLKUSZ


tel.+48 601 568 971
www.wyspasztuki.pl
e-mail: kontakt@wyspasztuki.pl
NIP 6372197462,
Regon 364026871
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000608855.
Wysokość kapitału zakładowego 40.000,- złotych.


PRZEDSTAWICIELE WYSPY SZTUKI
DZIAŁ MALARSTWA
GRAFIKI
RZEŹBY

Przemysław Węglarz
tel.+48 600 467 332
e-mail: przemyslaw.weglarz@wyspasztuki.pl

Ewa Konarska- Kuszewska
tel. +48 605 320 554
e-mail: ewa.konarska@wyspasztuki.pl

DZIAŁ FOTOGRAFII

Grzegorz Kłeczek
tel. +48 604 855 555
e-mail: grzegorz.kleczek@wyspasztuki.pl

Dawid Makowski
tel. +48 606 667 255
e-mail: dawid.makowski@wyspasztuki.pl

BUDOWANIE OFERTY
ARTYSTYCZNEJ WYSPY SZTUKI
KONTAKT Z ARTYSTAMI

Małgorzata Szymlet-Piotrowska
tel.+48 601 568 971
e-mail: malgosia@wyspasztuki.pl